Chemie

Postřiky aplikované na naší zahradě:

  • Kuprikol 50 / Syllit 65 WP – kadeřavost (broskvoň) – cca březen = při nalévání pupenů (když "práší" lísky) – 2x po 14 dnech
      – asanační podzimní postřik (broskvoň, meruňka, třešeň, višeň) – cca listopad = při opadu listů – obmýt celý strom
  • Horizon – monilie (meruňka, třešeň, višeň) – cca květen = při opadu květních lístků, rez (hrušeň) – cca duben
  • Dithane – rez (hrušeň) – kontaktní přípravek po propuknutí nemoci
  • Mospilan – mšice (při hojnějším výskytu, nebo ve skleníku)


Užívaná hnojiva:
  • cererit – dlouhodobé rozpouštění 1,5 dkg/m2 na podzim i na jaře
  • superfosfát – když je málo květů
  • ledek vápenatý – červen = rychlé hnojivo pro zlepšení plodů
  • síran / ledek amonný -- červen (broskvoně)


Doporučeníhodné zdroje: